Boka boende på Kungsgården Långvind!

Forsadalens järnväg

Print Friendly, PDF & Email

Hälsinglands och en av Sveriges kortaste museijärnvägar är Forsadalens järnväg i Långby, Forsa, cirka 20 kilometer väster om Hudiksvall. Banan är cirka 300 meter lång.

Historia från Forsa tegelbruk
Forsadalens järnväg har ingen lokal historia på platsen.

Den är uppbyggd och bemannad med lok och vagnar från olika industrijärnvägar.

Räls och vagnar kommer från Forsa tegelbruk i samma socken och lok från Åby tegelbruk i Vallentuna. Delar kommer också från Norsholms såg utanför Norrköping.

Forsadalens järnväg är alltså ett exempel på en industribana.

Första delen av banan stod färdig 2008.

En persons verk
Forsadalens järnväg är en persons verk, Carl Larssons.

Han har byggt banan och trafikerar den med tåg. På bilderna ser vi honom i loket Agda, när tåget tuffar fram på täkten i Långby.

Kalle Larsson är mekaniker och en av cirka 100 tåghistoriker i Sverige med egen järnväg.

Forsadalens järnväg är en smalspårig järnväg (600 mm) inom kategorin med minst spårvidd. Denna spårvidd kallas även Decauvillebana och är från början ett system för lätt flyttbar smalspårjärnväg.

Idén utvecklades av den franske ingenjören Paul Decauville år 1876. En decauvillebana lades ut som byggsats med räls i sektioner, där skenorna var förmonterade på syllar. Spårvidden varierade mellan 400 och 600 millimeter. Modulerna förekom i längder på 5, 3 och 1,25 meter.

Mer information på
webb: Forsadalensjvg.blogspot.com
telefon: 070-377 44 93.

Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 25 februari 2018


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv