Fiske

Det finns goda fiskemöjligheter i hav och sjö på Hälsingekusten. Havsfisket är fritt längs kusten. Insjöfisket är öppet för den som löser fiskekort.

Hälsingland har fiskerika vatten, med gädda, öring och gös i de större sjöarna, regnbåge och röding i både större och mindre sjöar, ett unikt bestånd av fjällröding samt lax, havsöring, gädda och abborre i havet.

Nedan går vi genom fiskeförutsättningarna längs den centrala delen av Hälsingekusten.

Fiske i Långvinds ström
Ett fiskevårdsprojekt – som 2007 gav Långvinds ström fyra omlöp, vilket gör att fisken nu kan vandra förbi Herrgårdsdammen, Kvarndammen, Hålldammen och Gångsjön – har gett bestående resultat. Långvinds ström och vattendragen uppströms kommer att bli fiskevatten.

När Långvinds å- och sjösystem öppnas för fiske, kommer Holmen Skog AB att sälja fiskekort.

När fiske åter blir möjligt i Långvinds ström, går det att fiska 15 meter från Kungsgården Långvind.

Fiske i Byhedsjön
I Långvinds fritidsområde finns inplanterad fisk i Byhedsjön vid infarten till fritidsområdet, en halvmil sydost om Långvindsbruk. Byhedsjöns fiskeklubb ansvarar för fisket. Föreningen har byggt två vindskydd med bänkar och grill på norra respektive södra sidan av Byhedsjön.

Regler för fisket finns anslagna i vindskydden.

Fiskekort finns i form av dagkort och årskort. Dagfiskekort finns att köpa i automat uppsatt i norra vindskyddet vid sjön. Klubbens kontaktperson är Hans Andersson, telefon 070-562 87 30.

Många fiskevatten i Enånger
Enångers fiskeklubb erbjuder fiske i följande sjöar:
• Bildtjärn: öring
• Enångersån: öring, havsöring och havsabborre
• Hälsen: öring, röding och abborre
• Laxtjärn: öring, abborre och vitfisk
• Lillhälsen: öring, röding och abborre
• Lorttjärn: öring, abborre och havsöring
• Långtjärn: öring
• Mjusen: öring och röding
• Storövertjärn: öring
• Stultsjön: öring, abborre och vitfisk
• Svarttjärn: röding och abborre (endast med flugfiske)
• Ysen: öring, röding, abborre och vitfisk
• Örtjärn: röding och abborre

Fiskekort finns i form av dagkort och årskort. Fiskekort finns att köpa på ett stort antal platser. Mer information på webbplatsen www.enångersfiskeklubb.se.


… och i Njutånger

Iggesunds sportfiskeklubb i Njutånger erbjuder fiske i följande vattendrag:
• Bruntjärn
• Muggsjön
• Hornsjön
• Nianforsån
• Iggesundsån
• Tronbotjärn
• Långsbotjärn
• Dellångersån
• Kavelbrotjärn

Fiskekort finns i form av dagkort och årskort.  Kortautomater för dagkort finns vid Långsbotjärn, Nianfors och Njutånger vid gamla Hällgården. Fiskekort finns att köpa på flera platser. Mer information finns på facebooksida www.facebook.com/iggesundssportfiskeklubb.

Laxfiske i Ljusnan
Ett av Sveriges bästa lax- och havsöringsfiskevatten finns i Ljusne, söder om Söderhamn. Fiskevattnet sträcker sig från Höljebro kraftverk åtta kilometer ut i havet. Fortum och Ljusne sportfiskeklubb bekostar varje år utsättning av lax- och havsöringsmolt.

Fiskekort finns i form av dagkort och årskort. Fiskekort kan köpas vid klubbstugan ”Holmen” och på flera platser. Mer information finns på webbplatsen www.ljusnesportfiskeklubb.com .

Fokus på fisk
Den som vill fokusera på specifik fisk kan välja mellan:

Fjällröding i Hälsen:
Tid: från juldagen till isläggning
Typ av fiske: pimpelfiske, metfiske och dragfiske

Gädda i Dellen:
Tid: från fjärde veckan i maj till mitten av oktober
Typ av fiske: trollingfiske

Gädda i Forsasjöarna:
Tid: från tredje veckan i maj till mitten av oktober
Typ av fiske: trollingfiske eller vertikalfiske

Gös i Forsasjöarna:
Tid: från mitten av maj till och med augusti
Typ av fiske: trollingfiske eller vertikalfiske

Havsöring i Östersjön:
Tid: från maj till första delen av juni samt hösten
Typ av fiske: trollingfiske

Lax på vandring norrut i Östersjön:
Tid: från fjärde veckan i maj till mitten av juli
Typ av fiske: trollingfiske

Regnbåge i Ysen och Mjusen:
Tid: året om
Typ av fiske: pimpelfiske, metfiske och dragfiske

Öring i Dellen:
Tid: från fjärde veckan i maj till och med november
Typ av fiske: trollingfiske.

Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 6 november 2021