Lövgrunds kapell

Lövgrunds kapell ligger på ön Lövgrund och är från 1831. Fiskarkapellet hör historiskt till Gävle stad och betjänade öarna Lövgrund, Vitgrund, Eggegrund och Norrskär i Gävles yttersta skärgård. I dag är det ett av två fiskarkapell i Gästrikland.

Drottning Kristina donerade Lövgrund och Eggegrund till Gävle stad ”att av dess fiskare brukas”. Lövgrund blev därmed fiskeläge för Gävlefiskarna och en del av Gävle stad, två mil nordöst om staden.

Kapellet är äldst bland fiskarkapellen i Gästrikland. Fiskaren Lars-Erik Löf var en av initiativtagarna till kapellet och medlemmar av släkten Löf har sedan också fungerat som kapellvärdar.

Kapellet har en stomme av liggtimmer, huggen i Gävle stads skogar och finansierad av Fiskarsocieteten i Gävle. Kapellet består av ett långhus med rakt kor i öster. Ytterväggarna är klädda med vitmålad, stående panel. Även innerväggar och tak är vitmålade.

Mellan de båda fönstren på östväggen och bakom ett litet altare står predikstolen, en så kallad altarpredikstol. Till höger står en läsarbänk, som användes då en lekman ledde gudstjänsten. Predikstolen med sin färgton och gyllene kors fungerar som altarprydnad.

På korväggen finns en oljemålning av Jesu uppståndelse från 1859, utförd av Axel Ludvig Wiberg. Målningen är en kopia av Fredric Westins berömda altartavla i Kungsholms kyrka, Stockholm.

På altaret finns två gipsskulpturer, troligen inköpta utomlands och skänkta till kapellet av borgmästare Erik Vahrnberg på 1840-talet. Framför altarringen finns en stor kristallkrona, skänkt 1866 av kyrkoherde Abraham Nordströms änka till minne av hennes make; den kommer troligen från Heliga Trefaldighets församlings prästgård i Gävle.

Dopskålen är skänkt till minne av Swen Säfwenberg, som vann denna pokal vid en segeltävling 1913.

I taken hänger en uppstoppad fisk.

Utanför kapellet står en fristående klockstapel, målad i rött, med kyrkklocka. Den är gjuten 1864 av N.P. Lindberg i Sundsvall ”på bekostnad av hamnlaget och Elgskyttesällskapet”, enligt Svenska kyrkan Gävles webbplats.

Lövgrund hör historiskt till Heliga Trefaldighets församling i Gävle och är alltså inte en del av den landsbygdsförsaming, som öarna och fastlandet innanför historiskt hör till. Efter flera församlingssammanslagningar hör kapellet i dag till Gävle församling, som omfattar de flesta stads- och landsbygdsförsamlingar i Gävle kommun.

Varje sommar har församlingen prästhelg i kapellet, med gudstjänst. Det används också som dop- och bröllopskapell. Lövgrunds kapell är även ett besöksmål.

Jörgen Bengtson
Foto: Svenska kyrkan Gävle

Sidan uppdaterad 6 mars 2023