Fiskarkapell

Hälsingland och till mindre del Gästrikland har en unik samling fiskarkapell. Dessa växte fram främst under tiden, när fiskare var borgare i städerna under ståndsindelningen. Det gör att Gävleborgs tre historiska städer – Gävle, Hudiksvall och Söderhamn – har gamla fiskarkapell. Några har tillkommit under nittonhundratalet.

Fiskarkapellen är av olika ålder och stil. De har dock en gemensam grundutformning. Kapellen är vanligen små och har ett antal kännetecken, som återkommer i nästan alla kapell. Kapellen ligger vanligen isolerade och har därför inte förändrats särskilt mycket genom historien. De har blivit väl omhändertagna under åren, av lokalbefolkningen snarare än församlingen. Kapellen är fortsatt i bruk för gudstjänster, dop och bröllop. Sommartid är de även populära besöksmål.

Aktuella träprover på kapellen visar att Norrlandskustens två hittills äldsta kända bevarade fiskarkapell finns i Hälsingland: Bålsö kapell, uppfört av virke fällt under vinterhalvåret 1603–1604, och Storjungfruns kapell, byggt av timmer från våren 1617 och våren 1618. Byggnaderna uppfördes sannolikt åren därefter. Dessutom visar prover från sittbänkarna i Storjungfruns kapell att de är lika gamla som byggnaden. Det innebär att kapellbesökarna har suttit på samma bänkar sedan 1619!

Fiskarkapellen hör fortsatt till sina respektive stadsförsamlingar. För framför allt Hudiksvalls del innebär det att alla fiskarkapell efter millenieskiftet har kommit in i samma församling, Hudiksvallsbygden, som tidigare var uppdelad i församlingar för Hudiksvalls stad, Idenor, Hälsingarna och Rogsta.

En fylligare bakgrund till fiskarkapellens historia finns på sidan Fiskarkapellen unik historia.

Fiskarkapellen på Hälsingekusten och Gästrikekusten är i bokstavsordning nedanstående.

Hälsingekusten
Agö kapell
Bergö kapell
Bålsö kapell
Hölicks kapell
Kråkö kapell
Kuggörarnas kapell
Olmens kapell
Prästgrundets kapell
Storjungfruns kapell

Gästrikekusten
Böna kapell
Lövgrunds kapell

Uppdaterad 16 mars 2023