Hälsingesamer
får plats på webben

Sveriges urbefolkning, samerna, har en historia även på Hälsingekusten. Historien har dock lämnat få fysiska och andra avtryck; därför är den okänd för många. Nu finns både webbplats, ohtsedidh.se, och facebooksida, www.facebook.com/ohtsedidh, för de sydliga samernas historia. – Det är ett sätt visa på den samiska mångfalden och bredden i det … Läs mer!