Befolkningen ökar
på Hälsingekusten

Ökar befolkningen på Hälsingekusten? Ja, sannolikt är attraktivt boende i havsnära läge en dragare. Befolkningen ökar i varje fall i Långvind, Enånger. Vid årsskiftet 2023–2024 bodde 71 personer i Långvind mot 69 personer året före. I det stora hela är befolkningen synnerligen stabil. Sedan Långvind.com började kartlägga folkmängden vid halvårsskiftet … Läs mer!