Unika miljöer
i Östersjön

Förenta Nationerna (FN) pekar ut nio områden i Östersjön som särskilt viktiga för den biologiska mångfalden. Enligt FN-konvention för biologisk mångfald – på engelska förkortad CBD – är följande områden i Hälsingekustens närhet särskilt värdefulla: Norra Bottenviken, Kvarkens skärgård samt Ålandshav med Ålands skärgård och Finska skärgårdshavet. – Östersjöns biologiska mångfald är … Läs mer!