Bruks- och fiskarkapell
öppnar för sommaren

Hälsingekusten har en mängd brukskapell och fiskarkapell som hör till Svenska kyrkan – men har annan ägare. Dessa lever upp under sommaren med gudstjänster, musiktillställningar, dop och bröllop. Fiskarkapellen har Hälsingekusten.se beskrivit i en särskilt artikel, Fiskarkapellen unik historia, och sedan en artikel per kapell – totalt elva artiklar – under … Läs mer!