Samlad mätning
av havsvattenstånd

Både SMHI och Sjöfartsverket mäter vattenståndets förändringar oberoende av varandra. Nu har de två statliga myndigheterna kommit överens om att etablera ett gemensamt nät för mätning av havsvattenståndet. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) mäter i dag vattenståndet och presenterar det i webbtjänsten Havsvattenstånd och vågor. Sjöfartsverket har motsvarande i … Läs mer!