Fornlämningar

Längs Hälsingekusten finns gott om fornlämningar. Här har vi samlat några av de mest intressanta fornlämningar i socknarna Enånger och Njutånger under fliken för respektive fornlämning.

Sidan uppdaterad 6 november 2021