Olmens kapell

Olmens kapell ligger söder om fiskeläget Olmen, sydväst om Hornslandet, och är från 1956. Fiskarkapellet är ett av få, som inte historiskt hör till Hudiksvalls stad och församling. I dag är det ett av sju fiskarkapell i Hudiksvallsbygdens församling.

Olmen är namnet på två öar, Tunaolmen och Idenorsolmen. Båda ligger i Hudiksvallsfjärdens inlopp, Tunaolmen närmast fastlandet, Idenorsolmen rakt söder om Tunaolmen. Tunaolmens östra del hör till Hälsingtuna socken, fast närmaste socken är Rogsta. Tunaolmens västra del och Idenorsolmen hör till Idenors socken. Båda öarna är i dag kända under namnet Olmen, även om Olmen är namnet på Tunaolmens fiskeläge.

Kapellet ligger på Tunaholmen och är det yngsta fiskarkapellet i Hälsingland och Gästrikland. Ärkebiskop Yngve Brilioth invigde den lilla kyrkan den 4 augusti 1956. Vid den här tiden gick det lokala strömmingsfisket mot sitt slut. Därmed markerar det sista fiskarkapellet också slutet på en flerhundraårig, småskalig fiskeepok.

Arbetet med att få till stånd ett fiskarkapell började på 1940-talet. Inget fiskeläge var fulländat utan ett fiskarkapell. Hälsingtunas legendariska kyrkoherde Harry Freyschuss drev igenom bygget efter en framgångsrik friluftsgudstjänst 1949, som samlade in närmare 30 000 kronor. Kapellet byggdes 1955–1956 av timmer från ön och monteringsfärdiga block tillverkade på Håstaholmen i Hudiksvall. Nu står kapellet och ser ut som om det alltid hade stått där.

Exteriört är kapellet oförändrat sedan det byggdes. Byggnaden är rektangulär med en utbyggd sakristia i öster. Utvändigt är kapellet klätt med träpanel, målad i grå färg samt med fönsterfoder, fönsterluckor och vindskivor i vit kulör. Byggnaden har tre fönster på respektive långsida, med fönsterluckor i grå färg. Ovanför dubbelporten, som har var sitt fönster, finns ett tak och ovanför det ett högt fönster. Taket är av sadeltyp, har lertegel och på taknocken tre höga järnspiror med klotförsedda korsarmar och smidesdetaljer, gjorda av smeden Johan Johansson.

Interiört har kapellet bänkar på vardera sidan om mittgången. Väggar och tak består av ljusgrå träpanel. Inredningen är enkel och i huvudsak från samma tid som kapellet. Kapellet har dopfunt med silverskål och ett votivskepp i form av vikingaskepp.

Kapellet har inte genomgått några påtagliga renoveringar.

Klockstapeln är samtida med kapellet och står på västra gaveln, till vänster om ingången. Kapellklockan är en gammal sågverksklocka, en gåva från Iggesunds Bruk. Utöver den finns en mindre klocka, placerad i höjd med taket över porten.

Olmens kapell har samma stil som de övriga fiskarkapellen i Hälsingland, trots att det är från 1956.

Riksantikvarieämbetet, som har inventerat alla äldre fiskarkapell, har inget att berätta om Olmens kapell.

En separat kapellstiftelse äger och förvaltar kapellet.

Olmens kapell hör – till skillnad från de äldre fiskarkapell – till Rogsta församling, som var egen församling in på 2000-talet. Efter flera församlingssammanslagningar hör kapellet i dag till Hudiksvallsbygdens församling, som omfattar de tidigare församlingarna Hudiksvall, Idenor, Hälsingarna och Rogsta.

Varje sommar har församlingen gudstjänst i kapellet. Det används också som dop- och bröllopskapell. Hölicks kapell är även ett populärt besöksmål.

Jörgen Bengtson
Foto: Hudiksvallsbygdens församling

Sidan uppdaterad 7 mars 2023