Strategi klar för
fiske och vattenbruk

Nu finns ett färdigt förslag till strategi för svenskt fiske och vattenbruk 2021–2026. Hav- och vattenmyndigheten (HAV) och Jordbruksverket har lämnar över en gemensam strategi för fiske och vattenbruk till regeringen. Strategin har separata handlingsplaner för yrkesfiske, fritidsfiske–fisketurism och vattenbruk. – Det finns en tydlig ambition i såväl Sverige som … Läs mer!