Från 2 000 rivna
till 500 nya bostäder

Först rev Söderhamns kommun omkring 2 000 bostäder. Nu byggs det nytt för fulla hus. Kommunens bostadsförsörjningsprogram, som nu är ute på samråd, skiljer sig från tidigare dokument. – Då handlade det mer om att bestämma vilka hus som skulle rivas, nu handlar det om vad man ska bygga, säger … Läs mer!