Nordsyd-båtlinje
till Jungfrukusten?

Framgången med en båtlinje genom Stockholms skärgård, Nordsydlinjen, sporrar ansvarigt landstingsråd i Stockholm, Gustav Hemming, att förlänga linjen till Öregrund. Detta borde i sin tur sporra Gävleborgs att starta en liknande båtlinje. En bra start vore om Region Gävleborg gjorde en studie om förutsättningarna för en linje längs Jungfrukusten, som … Läs mer!