Nordsyd-båtlinje
till Jungfrukusten?

Framgången med en båtlinje genom Stockholms skärgård, Nordsydlinjen, sporrar ansvarigt landstingsråd i Stockholm, Gustav Hemming, att förlänga linjen till Öregrund. Detta borde i sin tur sporra Gävleborgs att starta en liknande båtlinje. En bra start vore om Region Gävleborg gjorde en studie om förutsättningarna för en linje längs Jungfrukusten, som startar i Öregrund eller Gävle.

Den 70 sjömil långa Nordsydlinjen i Stockholms skärgård har blivit något av norska ”Hurtigruttens” motsvarighet i Stockholm. Sommaren 2018 satte linjen nytt rekord i trafik.

Agneta Bengtson, som med sin man driver STF hotell och vandrarhem Hudiksvall Kungsgården Långvind, hoppas på en motsvarighet även norr om Stockholm.

– Idealet vore om man kunde utsträcka Jungfrukusten till att vara just den jungfruliga kusten mellan Stockholms norra skärgård och Höga kusten, säger Agneta Bengtson till Långvind.com.

Hon skulle dock kunna nöja sig med om det till en början blev en linje från Gävle i söder till en hamn i Sundsvalls kommun i norr, eller till och med en linje som bara trafikerade Hälsingekusten och Gästrikekusten. Hon tycker att Region Gävleborg snarast borde göra en studie om förutsättningarna för kollektivtrafik till havs längs Jungfrukusten och hela kuststräckan från Öregrund till Höga kusten.

– Tänk vad en nordsydlig båtlinje skulle betyda för att få fart på skärgårdsturismen! Det borde finnas en båt sommartid, som lägger till på öar och fastland längs vägen, säger hon.

I början av 2018 beslutade Stockholms läns landsting (SLL) att permanenta Nordsyd-linjen, som varit en försöksverksamhet i tre år. År 2018 blev en rekordsommar, med drygt 15 000 passagerare, trots att tidtabellen var en vecka kortare än förra året. Bilden visar en av Waxholmsbolagets båtar på Nordsydlinjen.

– Räknar man resandet per vecka, så är ökningen 18 procent. Det här visar att linjen verkar ha stabilitet i sitt underlag, säger skärgårdslandstingsrådet Gustav Hemming (C) till tidningen Skärgården (6 september 2018).

Han arbetar nu – tillsammans med centerkommunalråd i Norrtälje och Öregrund samt Region Uppsala – för en förlängning av Nordsydlinjen till Öregrund. Dessutom vill ha förlänga tidtabellen in i september. Sammantaget skulle detta öppna Stockholms norra skärgård, ge större variationer i resandet och bättre möjlighet att koppla ihop resandet med Ålandstrafiken.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft många artiklar om ”hurtigrutten” i Stockholms skärgård och möjligheten att etablera en liknande linje på Jungfrukusten: Nord-syd permanent idé för Jungfrukusten (26 januari 2018), Besked dröjer om Nordsydlinjen (29 december 2017), Rekordår för båtlinje som kan inspirera (19 september 2017), Nord-syd-linje för Jungfrukusten? (19 augusti 2017), Tredje året i Stockholm för nord-sydlig båtlinje (29 december 2016), Båtlinje att ta efter? (19 juni 2016), Fortsatt skärgårdslinje (7 november 2015), Succé för ny skärgårdslinje (25 augusti 2015), Framgångsrik båtlinje (28 juli 2015),  Nord-sydlig båtlinje revolutionerar (11 juni 2015), Nord-sydlig kustbåtlinje? (12 februari 2015).

Jörgen Bengtson