Fortsatt skärgårdslinje

Den framgångsrika nord–sydliga båtlinjen i Stockholms skärgård får en fortsättning 2016. Linjen skulle kunna inspirera Jungfrukustens kommuner att inrätta en motsvarande linje längs Hälsinge- och Gästrikekusten.

NordsydlinjenWaxholmsbolagets nord/sydlinje hade premiär den 15 juni 2015 och var ett försök under en sommar. Linje gick så bra, att det blir försök ytterligare en sommar. De flesta andra skärgårdslinjer i Stockholm går från exempelvis Stockholm, Vaxholm eller Stavsnäs ut i skärgården och tillbaka. Nord/sydlinjen gick längs med kusten, från Arholma/Simpnäs i norr till Nynäshamn i söder, med tjugotalet stopp längs vägen, nästan alltid vid bryggor där det fanns anslutande båtar.

Linjen blev en stor framgång, med totalt 13 000 resenärer under två månader.

En motsvarande linje längs Jungfrukusten, mellan till exempel Sörfjärden i norr och Gävle i söder, skulle klara av samma sträcka som i Stockholms skärgård på en dag. Den skulle dock sannolikt behöva lite längre gångtid. Längs Jungfrukusten skulle det rimligen också räcka med en mindre båt, vilket också är en förutsättning för att kunna angöra mindre bryggor längs vägen, både på öar och fastlandet.

De flesta resenärerna i Stockholm köpte femdagarsbiljett. Många använde linjen för att ”båtluffa” och upptäcka olika delar av skärgården, istället för att bara göra utflykt till en enda ö. Båtlinjen har, enligt skärgårdsroteln på Stockholms läns landsting, främjat skärgårdsturismen och skärgårdsresemål som Östanviks gård och Skärgårdsmuseet i Sand.

– Besöksnäringen behöver få tid att planera sin verksamhet för nästa sommar och därför är jag glad att kunna ge ett definitivt besked redan idag, sa skärgårdslandstingsrådet Gustav Hemming (C) tidigare i veckan.

Han hoppas att linjen blir permanent, men än så länge är det försöksverksamhet ytterligare en sommar.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft några artiklar om Nord/syd-linjen tidigare: Succé för ny skärgårdslinje (25 augusti 2015), Framgångsrik båtlinje (28 juli 2015),  Nord-sydlig båtlinje revolutionerar (11 juni 2015), Nord-sydlig kustbåtlinje? (12 februari 2015).

Jörgen Bengtson
Bild: Waxholmsbolaget