Arizona friad för oljeutsläpp

Hudiksvalls tingsrätt friar Arizona Chemical i Söderhamn för miljöbrott. Domen gäller utsläppet av 800 000 liter råtallolja i Söderhamns skärgård julhelgen 2011. Rätten menar att bevisen inte visar att bolaget skulle ha agerat oaktsamt. Utsläppet var en olyckshändelse, där det inte går att utkräva ett straffrättsligt ansvar. Domslutet kom i … Läs mer!