Stopp för båtavfall i vattnet

I morgon träder en ny lag i kraft, som förbjuder fritidsbåtar att släppa ut toalettavfall. Avfallet ska lämnas i land på någon av de cirka 350 platser, där fritidsbåtar kan lämna sitt toalettavfall. Båtägare som tycker att möjligheterna att tömma i hamn inte räcker till, kan rapportera det till Transportstyrelsen. … Läs mer!