Stopp för båtavfall i vattnet

I morgon träder en ny lag i kraft, som förbjuder fritidsbåtar att släppa ut toalettavfall. Avfallet ska lämnas i land på någon av de cirka 350 platser, där fritidsbåtar kan lämna sitt toalettavfall. Båtägare som tycker att möjligheterna att tömma i hamn inte räcker till, kan rapportera det till Transportstyrelsen.

Den 1 april 2015 blir det alltså förbjudet för fritidsbåtar att släppa ut toalettavfall i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet gäller alla fritidsbåtar utom k-märkta båtar.

Alternativet till att släppa ut orenat toalettavfall, är att lämna avfallet i land eller att använda toaletter ombord med slutna system.

Sverige har i dag omkring 250 sugtömningsanläggningar, som är öppna för alla besökare, och cirka 100 privata anläggningar.

– Vår ambition är att båtägarna verkligen ska kunna följa förbudet när det träder ikraft och därför krävs det att fritidsbåtshamnarna kan ta emot toalettavfallet, säger Lina Petersson, handläggare på Transportstyrelsen av frågor som rör toalettavfall, till tidningen Båtliv (31 mars 2015).

Om en båtägare inte kan lämna sitt avfall i en hamn som bör kunna ta emot det, uppmanar Transportstyrelsen båtägarna att rapportera in det till Transportstyrelsen. Det sker enklast genom att fylla i ett formulär på myndighetens webbplats.

– Om vi får in sådana rapporter kan vi ta kontakt med hamnen för att se hur de har resonerat kring avfallsfrågan och om det finns några brister som behöver åtgärdas, säger Lina Petersson till Båtliv.

Jörgen Bengtson