Sjöpungar blir biogas?

Hälsingekustens vatten kan bli bas för odling av snabbväxande sjöpungar, som växer på odlingsband nedsänkta i havet, vilka kan användas för att producera biogas.

Idén med att odla sjöpungar till biogas kommer från forskaren Fredrik Norén. Det ska nu testas i ett nystartat forskningsprojekt, som får 23 miljoner kronor i stöd från Energimyndigheten och Europeiska Unionen (EU).

– Idén fick jag för några år sedan när ett avfallsbolag sökte efter mer substrat till en planerad slamrötningsanläggning. Jag insåg att en storskalig odling av sjöpung för biogasproduktion också skulle kunna göra havet renare – en mycket attraktiv effekt, inte minst för oss marinbiologer, säger Fredrik Norén, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet, i ett pressmeddelande (13 mars 2015).

Konceptet bygger på beprövad teknik för att odla musslor. Rätt hanterad kan man få de naturligt förekommande och snabbväxande sjöpungarna att växa på odlingsband nedsänkta i havet. Sjöpungar får, liksom blåmusslor, sin näring genom att filtrera stora mängder vatten från plankton och bakterier. Det gör att sjöpungar tar upp kväve och fosfor ur havet. Därmed fungerar sjöpungar som mycket små reningsverk.

Sjöpungar har en snabb tillväxt på cirka två centimeter per månad, vilket gör att det snabbt uppstår en betydande biomassa.

Efter biogasrötningen fungerar biomassan bra som ekologiskt gödsel.

Sjopungar

– Idén att odla sjöpungar är spännande då produktionspotentialen per hektar är mycket hög samtidigt som biomassan passar bra för storskalig hantering vid en biogasanläggning, säger Kalle Svensson, handläggare vid Energimyndigheten i pressmeddelandet.

 

Projektet leds av företaget Marin Biogas i samarbete bland andra Scanfjord, Mollösund. Under en treårsperiod kommer man att odla och skörda sjöpungar för leverans till Eons rötningsanläggning i Falkenberg. IVL Svenska Miljöinstitutet ansvarar för forsknings- och utvärderingsaktiviteter. Ett av projektmålen är att undersöka om tekniken fungerar i Östersjön.

– Vi är oerhört glada för att vi kan köra igång detta demonstrations- och utvecklingsprojekt. Sjöpungar är en hittills outnyttjad förnyelsebar resurs och det här projektet kommer att visa på idéns alla möjligheter, säger Olle Stenberg, verkställande direktör för Marin Biogas, i pressmeddelandet.

Jörgen Bengtson
Foto: IVL Svenska Miljöinstitutet