Syresättningen av
Östersjön fortsatt gåta

Syresättningen av Östersjön är fortsatt en gåta. Men nu tar forskarna nya tag, för att försöka tränga bakom mysteriet. Forskarna vet inte hur och var Östersjöns vattenmassor blandas. Ett nytt forskningsprojekt ska förhoppningsvis ge oss bättre kunskap om detta. Kunskapen i sig är viktig för att kunna förutse hur klimatförändringarna … Läs mer!