Syresättningen av
Östersjön fortsatt gåta

Syresättningen av Östersjön är fortsatt en gåta. Men nu tar forskarna nya tag, för att försöka tränga bakom mysteriet.

Forskarna vet inte hur och var Östersjöns vattenmassor blandas. Ett nytt forskningsprojekt ska förhoppningsvis ge oss bättre kunskap om detta. Kunskapen i sig är viktig för att kunna förutse hur klimatförändringarna påverkar Östersjön.

Forskarna behöver framför allt veta hur vattenmassorna blandas på djupet, så kallat dissipation. Ett lämpligt ställe att gå på djupet med detta är i Södra Kvarken, mellan Grisslehamn och Åland. I slutet av februari i år genomförde forskare på forskningsfartyget R/V Electra studier i området.

– Bottentopografin är ganska extrem i det här området och vi såg några av de högsta dissipationshastigheterna (ett mått på turbulent omblandning) som observerats i Östersjön. Det händer en hel del under ytan i det här området, säger Christian Stranne, forskare inom marin geofysik vid institutionen för geologiska vetenskaper, Stockholms universitet, på universitetets webbplats.

– Den vertikala transporten av näringsämnen från djupvattnet i Östersjön kan beräknas med hjälp av enkla budgetmodeller av volym- och saltflöden. Enligt dessa beräkningar är den vertikala transporten nästan tio gånger snabbare än det man ser vid direkta mätningar i havet. Att identifiera och kvantifiera den här ”dolda omblandningen” är en stor och öppen forskningsfråga som vi nu försöker ta oss an, förklarar han.

Jörgen Bengtson
Foto: Pixabay