Storjungfruns kapell

Storjungfruns kapell ligger på Hälsinglands största ö och är från början av 1600-talet. Fiskarkapellet hör historiskt till Söderhamns stad. I dag är det ett av två fiskarkapell i Söderhamn-Sandarne församling.

Storjungfruns kapell ligger utanför Vallvik, strax väster om den imponerande fyr, som gör Storjungfrun känd utanför Hälsingland. Kapellet är från början av 1600-talet. En nyligen genomförd dendrokronologisk undersökning visade att timret är från 1617–1618. Men kapellet kan vara äldre. Hudiksvallsprosten Olof Broman skrev på sin tid att ”På Stora Jungfrun är et Capel nu i senare dagar upbygt”. Möjligtvis fanns tidigare ett kapell från 1500-talet på samma plats.

Fiskarkapellet är byggt av timmer, med utvändig lockpanel. Kapellet är utvändigt målat i röd färg med vita knutar och fönsterbågar. Byggnaden är invändigt målad i vit färg.

Kapellet har sju bänkar på vardera sida av mittgången.

Kapellet har predikstol och träsniderier från 1690, som kommer från Söderhamns gamla kyrka. Kollekthåven är från 1693, sannolikt även den från Söderhamns gamla kyrka. I korfönstret finns ett krucifix, skänkt 1790 av kyrkoherde J. N. Nordberg. Altarduken är från 1892, troligen skänkt av fyrmästarefrun Mina Åhlén 1892. Ovanför altaret hänger ett votivskepp, en gåva av lantmätare Hamrén 1934.

Kapellets har en liten klockstapel ovanför ingången. Klockan är skänkt av Storjungfruns hamnlag. Den väger 43 kilogram och är tillverkad av gjutaren C E Frunk i Söderhamn.

Storjungfrun hör till Söderhamn-Sandarne församling. Förr var stadens präster ålagda att minst en gång per sommar hålla kyrkhelg i kapellet, eftersom det saknade så kallad kapellpredikant. Det förekom dock att fiskarbefolkningen höll andakt på egen hand  i kapellet.

Storjungfruns kapell hör historiskt till Söderhamns församling och är alltså inte en del av angränsande Ljusne församling på fastlandet, som ingår i Söderala pastorat. Efter församlingssammanslagningar i Söderhamn hör kapellet i dag till Söderhamn-Sandarne församling.

Varje sommar har församlingen prästhelg i kapellet, med gudstjänst. Det används också som dop- och bröllopskapell. Storjungfruns kapell är även ett populärt besöksmål.

Jörgen Bengtson
Foto: Söderhamn-Sandarne församling

Uppdaterad 6 mars 2023