Museer och -järnvägar

Det finns många museer och museijärnvägar på Hälsingekusten och i dess omnejd. Här anger vi dem med kort beskrivning och kontaktvägar, inklusive adress med socken/stad och kommun.

Läs om museijärnvägarna här!

Arbetslivsmuseum över fiskehistorien
Museet ligger dels i en nyuppförd byggnad där det tidigare stod saltmagasin, dels i en gammal sjöbod, båda på Borka brygga utanför Enånger. Arbetslivsmuseet speglar fiskets och båtbyggeriets historia i Enångersbygden, som i början av 1900-talet hade fem båtvarv och 200 fiskare. Samlingen i den nya byggnaden omfattar båtar, motorer, verktyg för båtbyggeri från 1800-talet och framåt samt historiska bilder. Samlingen i den gamla sjöboden består av en tidstrogen sjöbods- och fiskestugsmiljö med redskap och verktyg från slutet av 1700-talet och framåt samt fotografier och dokumentation av fångstmetoder från framför allt Njutånger. Samlingarna fanns tidigare i ett museirum i Njutångersgården och hette då Njutångers fiske- och sälfångstmuseum. Museet flyttade till Borka 2010. Bakom museet står Enångers båtsällskap och Njutångers hembygdsförening.
Adress: Borka brygga, Enånger, Hudiksvall
Webbwww.borkabrygga.com/museum
Facebook: museet saknar facebooksida
Telefon: 0650-55 00 41

Bergviks Industrimuseum
Museet ligger i världens äldsta sulfitfabrik, uppförd år 1874. Det var kemisten Carl Daniel Ekman, som omsatte teorier, uppfinningar och experiment till industriell produktion och därmed satte Bergvik på världskartan. Besökaren möter också byggnadens senare historia under Bergvik & Ala AB:s tid. Verksamheterna skildras i form av bevarade föremål, modeller och fotografier. Museet speglar även andra industrier runt nedre Ljusnan.
Adress: Bergvik, Söderala, Söderhamn
Webb: www.hembygd.se/bergvik
Facebook: Bergviks Industrimuseum
Telefon
: 0270-42 32 80

Bollnäs museum och konsthall
Museet ligger i en byggnad med fyra pampiga kolonner. Det är främst en konsthall, med utställningar av måleri, installationer, grafik, akvareller och slöjd. Byggnaden rymmer arkiv för släktforskning, bygdeforskning och lokalhistoria. Museidelen består av Onbacken-rummet, ett dokumentations- och kunskapsrum om järnåldersmiljön Onbacken, och själva Onbacken, ett friluftsmuseum. Det ligger på en kulle i centrala Bollnäs med utsikt över Varpen. Här finns lämningarna av en komplett järnåldersmiljö från cirka 100–600 efter Kristus, med bland annat grunden efter ett långhus (bostad, ladugård och förråd) och nio gravar.
Adress: Odengatan 17, Bollnäs
Webbwww.bollnas.se/museum
FacebookMuseetBollnasKonsthall
Telefon: 0278-253 26

Dellenbanan
Museet är en 61 kilometer lång järnväg, en gång i tiden världens nordligaste järnväg, i dag Sveriges längsta museijärnväg. Längs järnvägen finns klassiska stationsorterna Hudiksvall, Forsa, Näsviken, Fredriksfors, Delsbo, Långbacka, Hybo och Ljusdal. Stationshuset i Delsbo är bevarat i 1950-talsstil. Här finns också kafé. Längs större delen av Dellenbanan går det att åka dressin. Dressinuthyrning finns i Delsbo och på ytterligare några ställen längs järnvägen.
Adress: Stationsgatan 9, Delsbo, Hudiksvall
Webb
www.dellenbanan.se
Facebook
dellenbanan
Telefon: 0653-164 60

Delsbo forngård
Museet består av byggnader från olika delar av Dellenbygden. Här finns permanent utställning av gamla ortstypiska textilier och folkdräkter samt skogsmuseum och skolmuseum. På forngården finns försäljning av hantverk och böcker året om. Forngården grundades 1938 av Delsbo hembygds- och fornminnesförening. Sedan 1952 arrangeras Delsbostämman, Sveriges äldsta spelmansstämma, på forngården, liksom julmarknad.
Adress: Delsbo forngård, Ås, Delsbo, Hudiksvall
Webbwww.forngarden.se
Facebook: Delsbo forngård
Telefon: 0653-104 59

Delsbo lantbruksmuseum
Museet visar jordbruksmaskiner och jordbruksredskap från början av 1900-talet och framåt. Samlingarna åskådliggör mekaniseringen inom jord- och skogsbruket under förra seklet. Bredvid museet finns bakstuga, där man kan baka sitt eget bröd. Sista lördagen i september är Mickelsmässmarknad med försäljning av lantbruksprodukter och hemslöjd.
Adress: Prästgårdslogen, Knutslunda, Delsbo, Hudiksvall
Webb: saknar webbplats
Facebook: museet saknar facebooksida
Telefon: 0653-121 18

Enångers hembygdsmuseum
Museet ligger i ett eget hus i Enångers utkant på vägen till Borka. Det visar en kustsockens kulturhistoria med fisket, jordbruket, skogen och hemmet.
Adress: Borkavägen, Enånger, Hudiksvall
Webb: saknar webbplats
Facebook: museet saknar facebooksida
Telefon: 070-679 48 06 (Stig Sundin) och 073-051 54 99 (Kristina Borin).

Erik-Anders hälsingegård
Museet är den gamla mangårdsbyggnaden på gården Erik-Anders i byn Asta, Söderala, Söderhamn. Här finns en av de bäst bevarade bymiljöerna i Söderhamn. På gården finns originalmålningar av hög kvalitet. Den anonyma målaren har dekorerat väggar med marmoreringar och blomsterbårder. Under sommaren finns försäljning av hantverk, textilier, möbler efter gamla förlagor, kök samt byggnadsvårdsbutik. Tapetserare och snickeri finns i anslutning till gården.
Adress: Asta 726, Söderala, Söderhamn
Webb: www.erik-anders.se
FacebookHalsingegardenerikanders
Telefon: 0270-28 79 41

Fiskaremuseum
Museet ligger i en gammal fiskarbostad på Öster i Fiskarstan, Söderhamn. Huset är Söderhamns bäst bevarade fiskarbostad. Bostaden är inredd och utrustad för att visa hur en fiskarfamilj levde vid 1900-talets början. I en särskild sal finns bilder från Söderhamnstraktens storhetstid inom industri, handel, sjöfart och fiske.
Adress: Hambreusgatan 2, Söderhamn
Webb: www.skargardsforeningen.se
FacebookKust-Skärgård-Söderhamn
Telefon: 0270-149 15 (Barbro Olsson) och 0270-28 55 39, 070-816 84 11 (Lennart Andersson)

Forsa forngård
Museet är två gårdar i Fränö by, Sörforsa, Forsa. Fränö var tidigare en klungby med tre hemman, Västergården, Norrgården och Sörgården samt mindre gårdar och torp för soldater och hantverkare. Vid laga skiftet 1900 flyttades Sörgården; kvar blev Norrgården och Västergården. Bryggstugan innehåller en bostadsdel, brygghus samt en ladugård (fäx), sammanbyggt i vinkel med stall och loge. Norrgården är en trebyggd gård från 1700-talet. Västergården är en fyrbyggd gård: barstugan, bryggstugan, sängstugan och logen. Utanför fyrbyggnaden finns fler byggnader. Forngården, som ägs av Forsa hembygdsförening, har sommartid en omfattande programverksamhet och servering.
Adress: Fränö, Forsa, Hudiksvall
Webbforsahembygdsforening.se/frano
Facebook: museet saknar facebooksida
Telefon: 070-604 40 13 (Ki Vilhelmsson Rask)

Foto- och kameramuseum
Museet ligger i bottenvåningen på Strömsbruks gamla brukskontor, som i dag är hotell och vandrarhem. Museet har en samling av hundratals kameror, från 1800-talet till modern tid, och fotografins historia. Här finns också fotogalleri, butik och servering.
Adress: Kustleden, Harmångersvägen 2, Strömsbruk, Nordanstig
Webb: www.kustleden.com
Facebook: museet saknar facebooksida
Telefon: 0650-74 00 30

Glysisvallens idrottsmuseum
Museet finns i Hudiksvalls ishall Glysisvallen. Det skildrar utvecklingen av material och utrustning inom både sommar- som vintersporter. En foto- och litteratursamling beskriver i ord och bild rikskända idrottsmän, framför allt från Hälsingland men även från Sverige i stort.
Adress: Glysisvallen, Promenaden, Hudiksvall
Webb: www.glysisvallen.se
Facebook: museet saknar facebooksida
Telefon
: 0650-970 30

Gränsfors bruks yxmuseum
Museet ligger i en byggnad bredvid yxsmedjan. Museet har runt 2 000 yxor, gamla som nya, från i första hand Sverige. Samlingarna skildrar yxans historia. Besökare kan prova yxor, klyva ved och kasta yxor. I anslutning till museet finns yxsmedjan, med produktion vardagar och fabriksbutik.
Adress: Gränsfors bruk, Gnarp, Nordanstig
Webbwww.gransforsbruk.com
Facebook: museet saknar facebooksida
Telefon: 0652-710 90

Hälsinglands museum
Museet ligger i ett gammalt bankpalats i centrala Hudiksvall. Hälsinglands museum är ett landskapsmuseum, i praktiken ett länsmuseum för Hälsingland, och kulturmötesplats i Hudiksvall. Museet speglar Hälsinglands historiska arv i samtidens ljus med utställningar, visningar och annan verksamhet. Museet har en stor föremålssamling, som tillkommit allt sedan museet grundande 1859, med tonvikt på allmogemöbler, medeltida kyrklig konst och 1900-talskonst av bland annat John Sten. Museet har en välsorterad shop och kafé med publika datorer för bland annat släktforskning.
Adress: Storgatan 31, Hudiksvall
Webb: www.halsinglandsmuseum.se
Facebook: halsinglandsmuseum
Telefon: 0650-196 00

Iggesunds järnverk och bruksmuseum med Hudiksvalls bruksminnen
Museet ligger i Iggesunds gamla järnbruk. Det berättar historien om Iggesunds bruk, som hovkommisarie Isak Breant grundade 1685. Bruket omfattade från början en masugn, smedja med hammare samt två härdar för vallonsmide; malmen kom från Utö och Dannemora gruvor. På 1870-talet gjorde dåvarande ägaren, familjen Tamm, stora investeringar och moderniseringar, som gjorde Iggesund till ett järnverk av betydelse; den fick bessemerverk med två konvertrar, götverk, valsverk, gjuteri med mera. År 1953 upphörde verksamheten. Anläggningen är byggnadsminne. I dag rymmer museet industriminne och järnverk med bland annat rostugn, två masugnar (byggda 1874 och 1895), bessemerverk och lancashiresmedja, en utställning om järnhantering och en dokumentärfilm från järnverket i drift på 1950-talet. En separat utställning skildrar skogsbrukets och sågverkets historia. Tre olika kontorsmiljöer ger en bra bild av kontorets utveckling. Servering.

Iggesunds bruksmuseum ingår i stiftelsen Hudiksvalls bruksminnen, som också omfattar museer i Strömbacka (Strömbacka stångjärnssmedja, klensmedja och kapell), Moviken (Movikens masugn, kolugnar och hamn) samt ångfartyget s/s Fortuna i Moviken. Servering.
Adress: Iggesunds järnbruk, Malmvägen 18, Iggesund, Hudiksvall
Webbwww.hudiksvallsbruksminnen.com
Facebook: museet saknar facebooksida
Telefon: 0650-280 00

Ingaskärs lots- och hamnmuseum
Museet ligger i den tidigare lotsstationen på ön Ingaskär i hamninloppet till Stocka, Harmånger. Hela ön Ingaskär fungerar som museum. Transport till Ingaskär finns med motordriven flotte.
Adress: Ingaskär, Stocka, Harmånger, Nordanstig
Webb: www.ingaskar.se
Facebook: museet saknar facebooksida
Telefon: 070-386 86 62 (Anne)

Kvarnen
Museet ligger i gamla kvarnen i centrala Söderhamn och omfattar också några kringbyggnader. Kvarnen är Söderhamns lilla kulturhus, där bland annat Söderhamns konstförening håller till och har utställningar. I den rustika kvarnhusmiljön från 1751 pågår utställningar av olika slag.
Adress: Kvarngatan 1, Söderhamn
Webb: soderhamnskonstforening.se (Söderhamns konstförening)
Facebook: Kvarnen Söderhamn
Telefon: saknas

Landabanan museijärnväg
Museet rullar fram i form av ånglok och diesellok på en smalspårig, cirka en kilometer lång, museijärnväg i Segersta.
Adress: Segersta, Bollnäs
Webb: www.landabanan.comFacebooklandabanan
Telefon: 0278-61 19 39 (Peter Ericsson, arbete), 0278-154 59 (bostad)

Ljusne bruksmuseum
Museet ligger i en bostadslänga. Det skildrar arbetarnas liv och verksamhet i Ljusne vid sekelskiftet 1800–1900, ett liv i skuggan av sågverk och järnbruk. Museet har samlingar av föremål från den tiden samt autentiska miljöer såsom lanthandel, skola och ett arbetskök.
Adress: Alavägen 8, Ljusne, Söderala, Söderhamn
Webbwww.ljusne.se/sevärdheter/bruksmuseum
Facebook: museet saknar facebooksida
Telefon: 076-130 92 14 (Lasse Persson)

Ljusne hyttmuseum
Museet ligger i en gammal hytta på södra Ljusnans strand. Här finns Ljusnetillverkade brandredskap, en malmkross från 1800-talet och en klensmedja som är i bruk vissa dagar. Cirka 300 meter nedströms finns ett gammalt valsverk – ett av Sveriges första trioverk med tre arbetsvalsar – som ett minne från järnverksepoken 1874–1932.
Adress: Masugnsvägen Söder, Ljusne, Söderala, Söderhamn
Webbwww.ljusne.se/sevärdheter/hyttmuseet
Facebook: museet saknar facebooksida
Telefon: 076-130 92 14 (Lasse Persson)

Lyktan, Bror Hillgrens museum
Museet ligger i den gamla kommunistergården Lyktan, ett hus från 1700-talets mitt. Här levde och verkade Delsbo sockens store skildrare, konstnären och författaren Bror Hillgren (1881–1955). Både interiörer och bruksföremål finns kvar i välbevarat skick sedan hans tid på gården. Samlingarna omfattar konst, antikviteter och allmogeföremål. Museet anordnar föreläsningar med litteraturanknytning.
Adress: Kyrkgränd 3, Delsbo, Hudiksvall
Webb: saknar webbplats
Facebook: museet saknar facebooksida
Telefon: 0653-105 52, 0653-165 81

Långvinds bruks museum
Museet ligger i brukets gamla snickeri och målarverkstad. Det innehåller föremål från framför allt järnbruksepoken, mest gjutjärns- och smidesföremål, men också föremål som har med Långvind att göra i övrigt med anknytning till bland annat mejeri, sjöfart, jordbruk och skogsbruk.
Adress: Långvindsbruk, Enånger, Hudiksvall
Webbplatslangvind.com/turist/langvind/langvinds-bruks-museum
Facebook: museet saknar facebooksida
Telefon: 076-819 79 36 (Hans Ekbrink) och 070 -97 11 16 (Mats Persson).

Nordanstigs kustmuseum
Museet ligger i en sjöbod. Det informerar i text och bild om Nordanstigskustens fauna och flora, inklusive säljakt och strömmingsfiske. Här finns också exponering av båtbyggeri, repslageri, tunnbinderi och båtmotorstillverkning.
Adress: Mellanfjärden, Jättendal, Nordanstig
Webb: saknar webbplats
Facebook: museet saknar facebooksida
Telefon: 0652-161 75.

Segersta skogs- och flottningsmuseum
Museet är beläget i Segersta hembygdsgård, Nil-Persgården. Det visar det sista århundradet av flottningsepoken i Hälsingland. Man följer timrets väg från skogen till sågverken genom foton och texter. Museet rymmer också Albin Åsenlunds konstnärligt snidade modellserie ”Från träd till planka” samt fotografen och naturskildraren Hilding Mickelssons bildspel. I anslutning till museet finns även en utställning om ”Broarnas historia i Segersta”.
Adress: Segersta hembygdsgård, Djupavägen, Segersta, Bollnäs
Webb: www.hembygd.se/segersta
Facebook: museet saknar facebooksida
Telefon: 070-296 68 88

Smedjan, Norrala
Museet är en smedja i Kungsgården, Norrala, med anor från 1600-talet och sin nuvarande lokalisering sedan 1772. I Norins smedja finns två hammare, varav en spikhammare, vilka drivs med vattenhjul, autentisk inredning och beskrivning av hur smidesarbete gick till förr. Spik från Norins smedja användes sannolikt i bygget av kyrkorna i Rogsta, Forsa, Bergsjö, Ilsbo, Sveg, Haverö, Skön, Enånger, Styrnäs, Ytterlännäs, Hille och Multrå. Spikhammaren är den enda av fem knip- och spikhammareanläggningar i Sverige, som är i drift och fungerar.
Adress: Smedjan, Kungsgården, Norrala, Söderhamn
Webb: saknar webbplats
Facebook: museet saknar facebooksida
Telefon: museet saknar telefonnummer

Söderblomsgården
Museet är prästgården, där den blivande ärkebiskopen och nobelpristagaren Nathan Söderblom föddes 1866, innan familjen 1873 flyttade till Bjuråker och han 1875 – bara nio år gammal – flyttade till Hudiksvall. Där tog han studenten 1883, innan han samma år flyttade till Uppsala. Söderblomsgården är en hälsingegård med många minnen från Nathan Söderblom, en utställning om Söderblom och Trönöbygden. Utanför gården finns en staty i brons av Söderblom från 2009. Söderblomsgården är också Trönös hembygdsgård.
Adress: Söderblomsgården, Trönö, Söderhamn
Webb: saknar webbplats
Facebook: Söderblomsgården
Telefon: 0270-360 44 och 0270-361 20 (Jan-Eric Berger).

Söderhamns stadsmuseum
Museet ligger i det anrika gevärsfaktoriets borrhus från 1748, som Långvinds bruk levererade järn till. Sedan 1915 finns här Söderhamns stadsmuseum. I basutställningar skildrar museet Söderhamns historia. På bottenvåning visas tillfälliga utställningar.
Adress: Oxtorgsgatan 5, Söderhamn
Webb: www.soderhamn.se
Facebookstadsmuseet
Telefon: 0270-756 73

Söderhamn/F15 flygmuseum
Museet ligger i en av hangarerna på gamla Hälsinge flygflottilj F 15:s museum med svenska stridsplan. Här finns motorer, vapen och naturligtvis flygplan: J 21, J 28 Vampire, J 29 Tunnan, A 32 och J 32 Lansen, AJS 37 och Sk 37 Viggen, Sk 60, Sk 50 och Sk 61. Dessutom finns motorer, vapen, övrigt materiel och foton. Museet har en simulator, som används för övningsskjutning av en robot från Viggen.
Adress: Byggnad 81 Flygstaden, Söderhamn
Webbwww.soderhamnflygmuseum.se
FacebookF 15 Flygmuseum
Telefon: 0270-142 84

Växbo kvarn
Museet utgör ett större område med gamla kvarnar, linberedningsverk och dalgången Trolldalen med byggnader och verksamhet från linberedningstiden. Här finns också hantverksförsäljning. Bredvid kvarnen ligger gourmetrestaurangen Växbo krog. Uppströms ån ligger Växbo Lin med linspinneri och fabriksbutik.
Adress: Växbo, Rengsjö, Bollnäs
Webbwww.vaxbokrog.se
Facebook: Växbo kvarn
Telefon: 0278-66 62 00 (Växbo Lin).

Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 6 januari 2021