Bergö kapell

Bergö kapell ligger på Yttre Bergön i Rogsta socken och är från 1636. Fiskarkapellet hör historiskt till Hudiksvalls stad. I dag är det ett av sju fiskarkapell i Hudiksvallsbygdens församling.

Kapellet är bland de äldsta fiskarkapellen i Sverige. När det byggdes var Yttre Bergön en ö, med fiskeläge intill kapellet. I dag glittrar havet långt bort genom skogen. Kapellet stavas även Bergöns kapell.

När man 2011 gjorde dendrokronologisk undersökningen, visade det sig att en av stockarna i kapellet var från 1364. Det kan ha funnits ett kapell före dagens, som är äldre än 1636, Föreningen Sockenbilder, som dokumenterar gamla bilder, skriver på sin webbplats: ”Kapellet byggdes i slutet av 1300-talet eller början av 1400-talet av Norrtäljefiskare.” Samma sak säger Riksantikvarieämbetet på sin webbplats: ”Kapellet tros vara uppfört i slutet av 1400-talet eller i början av 1500-talet.”

År 1557 fick Gävlefiskare privilegium att fiska strömming efter Norrlandskusten. I kapellet finns på väggen kopior av dokument undertecknade av kung Johan III år 1591 och drottning Kristina år 1647. Dessa ger försäkran om rätten till fisket, som Gävlefiskarna fick av kung Gustav Vasa år 1557.

Kapellet är byggt i timrad furu med liggande stockar och utvändigt brädklätt, målat i röd färg med vita fönsterfoder och vindskivor. Invändigt har byggnaden vitlimmade timmerväggar och ger ett mycket ålderdomligt intryck. Kapellet har blivit renoverat vid olika tillfällen, bland annat 1901 då byggnaden på västra gaveln fick en stor veranda med utsirade räcken, som dock revs 1972 och blev ersatt med en enkel trappa.

Kapellets inredning består av ett litet altare vid östra gaveln, altarring, predikstol, altartavlor på väggen ovanför altaret som omger ett fönster och votivskepp. Altaret är av mycket ålderdomlig, femhörnig typ, som kan härröra från 1500-talet; det kommer från Högs medeltidskyrka. I taket hänger en fisk.

Söder om kyrkporten, fastsatt på väggen, finns en vitmålad klockstapel. Klockan är inköpt från Hälsingtuna kyrka 1798. Norr om ingången finns en flaggstång, som har stötta mot väggen.

Bergö kapell hör historiskt till Hudiksvalls församling och är alltså inte en del av omgivande Rogsta socken, som var egen församling in på 2000-talet. Sedan gammalt har invånarna i Sågtäkten, som ligger i grannsocknen åt norr, Harmånger, nära anknytning till Bergö kapell. Efter flera församlingssammanslagningar hör kapellet i dag till Hudiksvallsbygdens församling, som omfattar de tidigare församlingarna Hudiksvall, Idenor, Hälsingarna och Rogsta.

Varje sommar har församlingen flera gudstjänster i kapellet. Även Sågtäktens bygdegårdsförening, som tar stort ansvar för kapellet, har arrangemang i kapellet. Det används också som dop- och bröllopskapell. Bergö kapell är även ett populärt besöksmål.

Jörgen Bengtson
Foto: Hudiksvallsbygdens församling

Uppdaterad 7 mars 2023