Valborg välkomnar våren

Valborg brukar markera vårens ankomst. På Hälsingekusten tänds det i morgon många majkasor, som sprider ljus och värme – och hjälper våren på traven om inte vårtemperaturen är den rätta. I Sverige och Finland är valborgsfirandet en symbol för våren och ljuset. Firandet går längre tillbaka i tiden än kristendomen. När valborgsfirandet kom till … Läs mer!