SMHI-fokus
på havsmiljö

SMHI är inte bara väder, vind och mer eller mindre lyckade prognoser. Det statliga väderverket fokuserar också på hav och havsmiljö, där Hälsingekusten är en liten del. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) har en särskilt del på sin webbplats, Havsmiljö i kust och hav, med nyheter och fördjupande artiklar … Läs mer!