SMHI-fokus
på havsmiljö

SMHI är inte bara väder, vind och mer eller mindre lyckade prognoser. Det statliga väderverket fokuserar också på hav och havsmiljö, där Hälsingekusten är en liten del.

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) har en särskilt del på sin webbplats, Havsmiljö i kust och hav, med nyheter och fördjupande artiklar om just hav och kust.

Här kan man läsa nyheter om sjösprång, försurning, stormen Knud, Sveriges nya forskningsfartyg, oceanografi och mycket annat.

Här finns också artiklar om algrapporter, syrerapporter och expeditionsrapporter får forskningsfartyget.

Webbplatsen förmedlar observationer och prognoser för bland annat
vattenstånd
hav- och kustväder
algsituationen i Östersjön
havsobservationer
vattenstånd och vågor
is till havs
kustmätsystem

Jörgen Bengtson