Pilgrimsleder

Hälsingland är rikt på pilgrimsleder, som alla leder till Nidaros (Trondheim). Alla pilgrimsleder i Norden ingår i ett system av pilgrimsleden med samlingsnamnet Sankt Olofsvägarna.

Stråsjöleden är den historiska pilgrimsleden från Korsholmen via Långvind till Enångers medeltidskyrka och sedan vidare mot Nidaros.

Trönöleden är en annan led, som börjar i Enångers grannsocken Trönö.

Sankt Olofs vattenväg (Saint Olav waterway) är en led från Åboland över havet till Åland och Roslagen, som sedan fortsätter längs kusten och därefter viker av mot Nidaros.

Helgonleden går från Uppland, via Gästrikland, Skog och Ljusnans älvdal i Hälsingland till Jämtland.

Läs mer om Pilgrimsvandringens historia,  Pilgrimsvandring till NidarosStråsjöleden, Trönöleden och Kungsgården Långvinds pilgrimsvandringspaket.

STF hotell, vandrarhem och konferens Hudiksvall Kungsgården Långvind arrangerar pilgrimsvandringar på Stråsjöledens första etapper, langvind.com/pilgrimsvandringar.

Sidan uppdaterad 7 november 2021