Hälsingegårdar

Hälsingegårdarna är unika. Ingenstans i Sverige finns en liknade samling stora gårdar, byggda av stolta, självägande bönder. Ett urval av dessa bondeslott är i dag en del av mänsklighetens världsarv genom att de den 1 juli 2012 blev upptagna på FN-organet Unescos världsarvslista.

Sju världsarvsgårdar
Sju namngivna hälsingegårdar ingår i Unescos världsarv, där väggmåleri och andra interiördekorationer står i centrum. Gårdarna är, med by och socken eller motsvarande angiven efter varje gård, följande:
• Bommars i Letsbo, Ljusdal
• Erik-Anders i Asta, Söderala
• Fågelsjö gammelgård bortom åa i Fågelsjö (Dalarna), Loos
• Gästgivars i Vallsta, Arbrå
• Jon-Lars i Långhed, Alfta
• Kristofers i Stene, Järvsö
• Pallars i Långhed, Alfta

Särskilt besöksvärda hälsingegårdar
Världsarvet spiller över på många hälsingegårdar och landskapet i stort. På invigningen av världsarvet Hälsingegårdar den 25 maj 2013 fanns information om en större samling hälsingegårdar till beskådande i besökscentret i Stenegård, Järvsö. Det finns ytterligare tre besökscenter för Hälsingegårdar: Erik-Anders i Asta (Asta 726), Söderala, Träslottet i Koledmo (Koldemo 4051), Arbrå och Ol-Anders (Runemovägen 6), Alfta.

Dessa hälsingegårdar är nedanstående. Vi har angivit gårdens namn, by, besöksadress, närbeläget samhälle (om det är relevant) och socken eller motsvarande. Gårdar som finns på internet har fått länk till gårdens webbplats. De flesta är öppna i någon form för allmänheten, annars anger vi inom parentes om de är privata. Gård markerad med asterisk (*) är världsarvsgård.

Arbrå fornhem, Storgatan 56, Arbrå
Blanks i Kalvhaga, Kalvhaga 163, Näsviken, Forsa
Bjuråkers forngård, Tå 110, Bjuråker
Bommars* i Letsbo, Brovägen 8, Tallåsen, Ljusdal
Erik-Anders* i Asta, Asta 726, Söderala
Ersk-Anders i Skästra, Skästrabergsvägen 1, Järvsö
• Ersk-Mats i Lindsjön, Hassela
Frägsta, Frägsta kulturgård, Näsviken, Forsa
Fågelsjö gammelgård Bortom åa* i Fågelsjö (Dalarna), Loos
Gästgivars* i Vallsta, Gamla Orbadenvägen 9, Arbrå
• Jan-Hans i Norrby, Norrby 341, Alfta
• Jon-Lars* i Långhed, Alfta (privat, bokning för gruppvisning)
Karls i Bondarv, Järvsö
Kristofers* i Stene, Kalvstigen 6, Järvsö
Löka i Grundbo, Alfta
Mårtes i Edsbyn, Ovanåker
Ol-Anders i Östra kyrkbyn, Alfta
Ol-Ers i Kåsjö, Hybo, Järvsö
Ol-Jons i Bondarv, Järvsö
Ol-Nils i Hårga, Hanebo
• Pallars i Långhed*, Alfta (privat, bokning för gruppvisning)
Pallars i Älvkarhed, Alfta
• Söderblomsgården i Långbro, Långbro 380, Trönö
• Sörböle, Böle 603, Mo
Sörhoga lantgård, Sörhoga 6 A, Forsa
Västerby, Västerby 7674, Rengsjö
Ystergårn i Hillsta, Forsa

Flera gårdar i första världsarvsansökan
Projekt Hälsingegårdar lämnade från början in en världsarvsansökan till Unesco, som omfattade 15 hälsingegårdsmiljöer. I juni 2009 bordlade Unescos världsarvskommitté ansökan, för att ge tid till omarbetning. När ärendet kom tillbaka till Unesco för beslut, hade projektet begränsat ansökan till sju gårdar. Dessa gör det särskilt tydligt vad som verkligen är unikt med hälsingegårdarna: att hälsingarna har byggt fler och större rum för fester än bönder i resten av världen samt att fler dekorerade interiörer är bevarade i Hälsingland än någon annanstans.

Hälsingegårdarna fyller en lucka på världsarvslistan, eftersom böndernas byggande är underrepresenterat bland världsarven. Hälsingegårdarna är Sveriges 15:e världsarv. Unescos världsarvslista bestod, när hälsingegårdarna blev världsarv, av 725 kulturella världsarv, 183 naturvärldsarv och 28 blandade världsarv i totalt 153 stater.

Mer information om hälsingegårdarna och vilka som är öppna för allmänheten finns på halsingegardar.se och på de lokala turistbyråerna.

Hälsingegårdar nära Hälsingekusten
På nära avstånd från Hälsingekusten finns flera bemärkta hälsingegårdar:

• Norrgården, Forsa: Trebyggd gård med tre bostadshus. Ovanpå två av husen finns en gemensam festvåning med målningar och tapeter från 1843. I ett annat hus finns ovanpå ladugården en festsal från 1859, som inte har någon motsvarighet i Hälsingland.

• Ystegårn och Byströms, Forsa: Två fyrbyggda gårdar, där Ystegårn är museum och Byströms är privatägd.

• Erik-Anders och Västergården, Söderala: Asta har en tät bymiljö med flera gårdar. Erik-Anders och Västergården har interiörer med rikt, välbevarat dalamåleri från mitten av 1800-talet, där Erik-Anders är klassad som världsarv.

• Regnells, Norrgården och Utigården, Rengsjö: Västerby har tre gårdar, som tillsammans bildar en bymiljö. Regnells och Norrgården är hembygdsmuseer och Utigården är privatägd.

Cirka 50 hälsingegårdar är öppna för allmänheten. Aktuell lista med besöksinformation finns på www.halsingegardar.se.

Tiotalet hälsingegårdar erbjuder övernattning, med eller utan frukost. Aktuella bo-på-hälsingegårdslista finns på www.halsingegardar.se.

Många på Hälsingegårdars webbplats
Hälsingegårdars webbplats upptar följande hälsingegårdar, som vi redovisar kommunvis och med de nummer gårdarna har på kartan nedan. Hälsingegårdar som ingår i Unescos världsarv är markerade med kursiv stil. Två av Unesco-världsarvsgårdar – Jon-Lars i Långhed, Alfta, och Pallars i Långhed, Alfta – finns inte med på kartan:

Bollnäs
1.   Ol-Nils
2.   Säfs
3.   Kämpens
4.   Renshammar
5.   Västerby/Rengsjö hembygdsby
6.   Träslottet
7.   Arbrå fornhem
8.   Gästgivars
9.   Ersk-Pers
10.  Hägers
11.  Växbo-Trolldalen

Hudiksvall
12.  Forsa forngård
13.  Oppegårn i Norrviksta
14.  Ystegårn i Hillsta
15.  Oppigårn i Hillsta
16.  Sörhoga Lantgård
17.  Blanks
18.  Nirsgård
19.  Frägsta Kulturgård
20.  Lyktan
21.  Ol-Ers
22.  Delsbo forngård
23.  Rönnebo
24.  Bjuråkers forngård
25.  Klockars

Ljusdal
26.  Ol-Mats
27.  Karls
28.  Oljons
29.  Kristofers
30.  Lassa
31.  Ersk-Anders
32.  Lökes
33.  Tura
34.  Engbergs
35.  Ljusdals hembygdsgård
36.  Bommars
37.  Fågelsjö gammelgård

Nordanstig
38.  Gropa
39.  Åkern
40.  Hazelius-gården
41.  Ersk-Mats

Ovanåker
42.  Pallars i Älvkarhed
43.  Ol-Anders
44.  Hansers
45.  Löka
46.  Mårtes

Söderhamn
47.  Erik-Anders
48.  Söderblomsgården
49.  Utegården
50.  Sörböle gård
51.  Ranbogården
52.  Nygården

Karta över hälsingegårdar

Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 26 maj 2013