Fyrar

Jungfrukusten, det vill säga Hälsingekusten och Gästrikekusten, har många spännande fyrar och ett fyrskepp.

Bilden visar Agö fyrplats, med nya fyren till vänster och gamla fyren till höger, sammanbyggd med bostadshus.

Flera av fyrarna går under sommaren att nå med hjälp av turbåt eller taxibåt: Grans fyr, Storjungfruns fyr och Limö fyr.

Några av fyrarna kan man under sommaren nå med hjälp av fritidsboende: Agö fyr och Eggegrunds fyr.

Några av fyrarna ligger på fastlandet och har vägförbindelse, Bönans fyr och Almagrundets fyrskepp.

Två fyrar ligger på grund i yttersta havsbandet utan hamn: Hällgrundets fyr och Västra Bankens fyr.

Här är de klassiska fyrarna och fyrskeppet, listade från norr till söder:
Grans fyr
Agö fyr
Hällgrunds fyr
Storjungfruns fyr
Västra Bankens fyr
Eggegrunds fyr
Bönans fyr
Limö fyr
Almagrundets fyrskepp

Jörgen Bengtson
Foto: Lenn Jerling

Sidan uppdaterad 4 mars 2018