Grans fyr

Jungfrukusten, det vill säga Hälsingekusten och Gästrikekusten, har många spännande fyrar och ett fyrskepp. Flera av dem går under sommaren att nå med hjälp av turbåt eller taxibåt, som fyrplatsen Gran.

Gran – klassisk fyrplats
Ön Gran, öster om Sörfjärden, fick fyrplats 1886. Gran är, tillsammans med Agön och Storjungfrun, en av Hälsinglands klassiska fyrplatser.
Fyren blev ett kombinerat fyr- och boningshus i trä med lanternin på taket. Tornet var 11,3 meter högt. Fyrapparaten var till en början två fotogenlampor, men blev 1932 ersatt av ett dalénljus.

År 1955 ersattes det ursprungliga fyrtornet av ett vitt torn; lanternin på taket togs bort. Bilden visar fyren 1892.

Sjöfartsverket släckte och avbemannade fyren 1968.

Stålmast ersatte fyrbyggnaden
Fyren blev i anslutning till avbemanningen ersatt med en fackverksmast i stål med linslykta. Den placerades vid gaveln till bostadshuset.

Dagens fyr är 30 meter hög.

Mer information om fyrplatsen finns på Svenska Fyrsällskapets sida om Grans fyr.

Det finns taxibåt till Gran, som också har en övernattningsstuga. Mer information via Nordanstigs turistbyrå, telefon 0652-161 75 och webbplatsen Upplev Nordanstig.

Jörgen Bengtson
Foto: Lotsverket

Sidan uppdaterad 3 mars 2018