Västra bankens fyr

Jungfrukusten, det vill säga Hälsingekusten och Gästrikekusten, har många spännande fyrar och ett fyrskepp. Flera av dem går under sommaren att nå med hjälp av turbåt eller taxibåt eller genom att lifta med någon sommarboende. Men en av de klassiska fyrplatserna på Gästrikekusten ligger på ett grund och går bara att nå med egen båt, Västra Banken kassunfyr.

Fyrskepp och fyr på bank i havet
Västra Banken är en del av grundområdet Finngrundet, nordost om Eggegrund.

Västra Banken har gett namn åt en svensk fyrskeppsstation, ett fyrskepp och dagens kassunfyr, som ersatte fyrskeppsstationen.

Västra Banken fick fyrskepp 1881, Fyrskepp nr 7 Vulkan. Ytterligare två fyrskepp har gjort tjänst på det förrädiska grundet, Fyrskepp nr 22 Västra Banken 1900–1924 och Fyrskepp 23 Kopparstenarna 1924–1970.

Västra Banken fick fyr 1970.

Västra Banken är en så kallad kassunfyr. Den är en på havsbotten utanför land placerad fast fyr. Denna kassunfyr kom på plats genom att man först byggde en fångdamm, ett tillfälligt ytterskrov som flythjälp för kassunfyren, tills fyren satts på plats. Fångdammen är cylinderformad och har en nedre gavel, som är tätad mot bottenkassunen. På så vis tjänar den som ett yttre flytskrov till kassunfyren.

Fyren står på ett 3,2 meter djupt grund på Västra Finngrundsbanken och har alltså varken skär eller ö, som fyren vilar på.

Till en början hade fyren elektrisk drift, med kraftkabel från land och två elverk som reserv. I dag har den solcellsdrift.

Ensam fyr utan hamn
Fyren har aldrig varit bemannad.

Dagens fyr är 27 meter över havsytan.

Mer information om fyrplatsen finns på Svenska Fyrsällskapets sida om Västra banken kassunfyr.

Det finns ingen taxibåt till Västra baken kassunfyr, utan här är det privat båt som gäller, för den som vill ta sig en tur till denna yttersta utpost på Jungfrukusten.

Jörgen Bengtson
Foto: Esbjörn Hillberg

Sidan uppdaterad 4 mars 2018