Böna kapell

Böna kapell ligger på fastlandet i fiskeläget Bönan vid Gävlebuktens mynning och är från 1843. Fiskarkapellet hör historiskt till Gävle stad. I dag är det ett av två fiskarkapell i Gästrikland.

Kapellet är yngst bland fiskarkapellen i Gästrikland.

Kapellet är ett rektangulärt långhus av timmer, huggen i Gävle stads skogar.  I väster finns ett påbyggt vapenhus. I kyrkorummets sydvästra hörn finns en sakristia. Ingången är i väster i ett vapenhus.

På hundraårsdagen av invigningen, 1943, blev kapellet renoverat och tillbyggt med sakristia och vapenhus, efter förslag av stadsarkitekt Sven Henrik Wranér. Vapenhuset utvidgades 1972 och fick då en skrudkammare. År 1998 skedde en tredje renovering, då kapellet fick grön färgsättning.

Exteriören är klädd med locklistpanel och vitmålad. Fönsteröppningarna är rektangulära. Kapellet har telgeltäckt sadeltak. Kyrkorummets väggar är klädda med pärlspontpanel. Taket är platt innertak, något neddraget vid sidorna.

Altarväggen har ett ramverk snidat av fiskaren Per Wickman från när kapellet byggdes. Altarkrucifixet skänktes 1943 av konsul C. Norenberg; det enkla träkors, som tidigare stått på altaret, fick då plats ovanför dörren på västväggen.

Till vänster om altaret står predikstolen med en Kristustavla som bakgrund. Till höger står en läsarbänk, som användes då en lekman ledde gudstjänsten.

Fiskarkapellet har flera votivskepp . Kapellet har många tavlor – några av utländskt ursprung – skänkta av församlingsbor. Kapellet har två brudkronor.

Dopfunten i röd Gävlesandsten, ritad av stadsarkitekt Sven Henrik Wranér, är från 1952.

Böna kapell har något ovanligt för ett fiskarkapell: en orgel. Kyrkoorgeln har nio stämmor och står på ett podium i kapellets västra del. Den är byggd av Magnussons orgelfirma i Göteborg 1963.

Kapellet överlämnades till Heliga Trefaldighets församling 1892.

Utanför kapellet står en fristående klockstapel från 1870, med en klocka gjuten senare.

Bönan har begravningsplats ett stycke väster om kapellet.

Bönan hör historiskt till Heliga Trefaldighets församling i Gävle och är alltså inte en del av den landsbygdsförsaming, som landsbygden runtomkring historiskt hör till. Efter flera församlingssammanslagningar hör kapellet i dag till Gävle församling, som omfattar de flesta stads- och landsbygdsförsamlingar i Gävle kommun.

Församlingen har regelbundet gudstjänst i kapellet. Det används också som dop- och bröllopskapell. Böna kapell är även ett populärt besöksmål.

Jörgen Bengtson
Foto: Svenska kyrkan Gävle

Sidan uppdaterad 6 mars 2023