Sex hjärtstartare
i Hälsingeskärgården

En hjärtstarare kan vara skillnaden på liv och död. Nu finns hjärstartare på minst sex ställer i Hälsinglands skärgård. Senaste tillskottet är hjärtstartare till Rönnskär, Enskär och Klacksörarna i Söderhamns skärgård. En hjärstartare skapar trygghet på öar och i orter långt från ambulans, hälsocentral och sjukhus. Hjärtstartarna är självinstruerande. När … Läs mer!