Sex hjärtstartare
i Hälsingeskärgården

En hjärtstarare kan vara skillnaden på liv och död. Nu finns hjärstartare på minst sex ställer i Hälsinglands skärgård. Senaste tillskottet är hjärtstartare till Rönnskär, Enskär och Klacksörarna i Söderhamns skärgård.

En hjärstartare skapar trygghet på öar och i orter långt från ambulans, hälsocentral och sjukhus. Hjärtstartarna är självinstruerande. När man trycker på hjärtstartarens startknapp, börjar maskinen läsa upp instruktioner steg för steg, med tillhörande bilder.

En hjärtstartare är enkelt uttryckt en maskin, som känner av hjärtverksamheten hos en människa och om det är nödvändigt kan leverera en strömstöt mot hjärtat och på så sätt återställa den normala rytmen och få hjärtat att slå igen.

– Om en strömstöt ges inom tre minuter från kollaps kan så många som 70 procent av de drabbade räddas till livet. Att larma 112 och omedelbart starta hjärt-lungräddning (HLR) kan öka överlevnaden upp till tre–fyra gånger i jämförelse med om ingen HLR alls är påbörjad före ambulansens ankomst, skriver Svenska rådet för hjärt- och lungräddning (HLR-rådet) på sin webbplats.

Det finns en särskild webbplats med hjärtstartare inprickade, Hjärtstartarregistret. Registret bygger dock på att man anmäler var det finns hjärtstartare och underhåller detta.

En modern hjärtstartaren förklarar pedagogiskt hur man ska göra, när någon har drabbats av hjärtstopp.

– Vem som helst, oavsett ålder, utbildning eller tidigare erfarenhet, kan använda en hjärtstartare för att försöka rädda livet på någon som drabbats av ett hjärtstopp. I praktiken är det omöjligt att använda apparaten fel. Hjärtstartaren ger tydliga röstinstruktioner på svenska som är lätta att följa, skriver Hjärtstartarregistret på sin webbplats.

Den påminner också om att man inte kan göra fel: ”Kom ihåg att hjärtstartaren protesterar om personen du försöker använda den på inte har drabbats av ett hjärtstopp. Hjärtstartaren känner av detta och levererar bara ström om den känner av det elektriska kaos som är mottagligt för den behandlingen. Detta gör hjärtstartaren till en säker och användarvänlig apparat.”

Hjärtstartare kallas även defibrillator eller automatisk extern defibrillator (AED).

Efter ett initiativ från Sparbanksstiftelsen Söderhamn har Skärgårdsenheten i Söderhamns kommun fått uppdraget att montera och underhålla hjärtstartarna på öar där de kan vara livsavgörande, nu senast på Rönnskär, Enskär och Klacksörarna.

Vad Långvind.com vet finns hjärtstartare på följande platser på Hälsingekusten utanför de större tätorterna:
• Långvindsbruk (Kungsgården Långvind, placerad inomhus)
• Klacksörarna
• Rönnskär
• Enskär
• Orn
• Storjungfrun

Hjärtstartarna på öarna finns bara där under sommarsäsongen.

Bilden visar en modern hjärtstartare placerad i ett skåp med värme.

Jörgen Bengtson
Nyheten uppdaterad 22 februari 2022