Besked dröjer
om Nordsydlinjen

Den 20 augusti i år gick de sista båtarna på Nordsydlinjen i Stockholms skärgård. Blir det någon fortsättning? Får Stockholmskusten en permanent ”hurtigrutten”? Vore detta något för Jungfrukusten att ta efter? Frågorna är många, och svaren dröjer. Många vill ha en permanent linje från Nynäshamn i söder till Arholma i … Läs mer!