Inventerar fiberbankar

Länsstyrelsen Gävleborg ska inventera fiber i länet, men det handlar inte om optofiber utan träfiber. Sverige fem nordliga län ska till och med 2016 inventera fiberbankar och fiberrika sediment i respektive län. Inventeringen omfattar både hav och insjövatten. Projektet ”Fiberbankar i Norrland – FIN” är ett samarbete med Sveriges Geologiska … Läs mer!