Fiberbankar problem
på Hälsingekusten

Giftbemängda fiberbankar är ett stort problem på Hälsingekusten och andra delar av Norrlandskusten. I tre år har Länsstyrelsen Gävleborg och övriga länsstyrelser längs Norrlandskusten inventerat giftiga fiberbanker (bilden) och fiberrika sediment samt riskklassat bottnar i vattendrag och på kusten. Det har skett inom ramen för projektet ”Fiberbankar i Norrland”. Nu börjar vi … Läs mer!