Hölicks kapell

Hölicks kapell ligger i fiskeläget Hölick på sydöstra Hornslandet, och är från 1930. Fiskarkapellet hör historiskt till Hudiksvalls stad. I dag är det ett av sju fiskarkapell i Hudiksvallsbygdens församling.

Kapellet är ett av de senare fiskarkapellen i Sverige. Det ligger på en höjd söder om fiskeläget – väl synlig från havet – och blev invigd av ärkebiskop Nathan Söderblom 1930. Kapellet ligger, till skillnad från de flesta fiskarkapell, på fastlandet.

Kapellet stod färdigt 1930 eller 1931, uppgifterna varierar. Kyrkan är byggd efter ritningar av arkitekt Rolf Engströmer.

Exteriört är kapellet oförändrat sedan det byggdes. Byggnaden är rektangulär och har ett vapenhus. Utvändigt är kapellet klätt med lockpanel, målad i röd färg samt med fönsterfoder, fönsterluckor och vindskivor i vit kulör. Byggnaden har på långsidan fyra fönster mot norr respektive söder med fönsterluckor; på vapenhuset ovanför porten sitter ett cirkelrunt fönster. Taket är av sadeltyp, har lertegel och på taknocken tre höga järnspiror med klotförsedda korsarmar och smidesdetaljer; den mittersta spiran är även försedd med en vindflöjel, som anger kapellets byggnadsår, 1929. Vapenhusets västra gavelspets har av ett vitmålat träkors. På dörrens norra sida finns en sparbössa, som är typisk för fiskarkapellen.

I kapellet finns tio bänkar på vardera sidan om mittgången.

Hölicks kapell har samma stil som de övriga fiskarkapellen i Hälsingland, men har kanske mer karaktären av kyrka än de övriga. Till detta intryck bidrar kapellets relativa modernitet samt många inredningsdetaljer och gåvor, som efterhand kompletterat kapellets interiör. Denna domineras av Gösta Bohms altartavla, utförd 1954, en vision av den uppståndne Kristus, vars beskydd och välsignelse utbreder sig över Hölicks fiskeläge.

Kapellet har inte genomgått några påtagliga renoveringar.

Klockstapeln är samtida med kapellet och står vid sidan av vapenhuset.

Riksantikvarieämbetet skriver följande om Hölicks kapell: ”Kapellet uppvisar således många av de drag som är typiska för skärgårdskapellen, exempelvis huvförsedd klockstapel vid västgaveln, sparbössa vid ingången, tre järnspiror med årtalsförsedda vindflöjlar placerade på taknocken mm. Det som främst skiljer är det stora vapenhuset, avsaknaden av markerade knutar samt östfönster samt kapellets invändigt synliga takkonstruktion.”

Hölicks kapell hör historiskt till Hudiksvalls församling och är alltså inte en del av Rogsta socken, som var egen församling in på 2000-talet. Efter flera församlingssammanslagningar hör kapellet i dag till Hudiksvallsbygdens församling, som omfattar de tidigare församlingarna Hudiksvall, Idenor, Hälsingarna och Rogsta.

Varje sommar har församlingen gudstjänster i kapellet. Det används också som dop- och bröllopskapell. Hölicks kapell är även ett populärt besöksmål.

Jörgen Bengtson
Foto: Hudiksvallsbygdens församling

Sidan uppdaterad 7 mars 2023