Risk för
översvämningar

Vinterns rikliga snömängd på Hälsingekusten och de inre delarna av landet, riskerar att bli en kraftfull vårflod med översvämningar som följd. Sol, takdropp och snösmältning är härliga vårtecken på Hälsingekusten. Men vårfloden – när snö och isar smälter och vattenmängden i mark och vattendrag ökar – kan i år bli … Läs mer!