Risk för
översvämningar

Vinterns rikliga snömängd på Hälsingekusten och de inre delarna av landet, riskerar att bli en kraftfull vårflod med översvämningar som följd.

Sol, takdropp och snösmältning är härliga vårtecken på Hälsingekusten. Men vårfloden – när snö och isar smälter och vattenmängden i mark och vattendrag ökar – kan i år bli en blöt historia, där regleringsmagasin inte finns eller är otillräckliga.

Vad avgör hur kraftig vårfloden blir? Svar: snötäcke i kombination med temperatur och nederbörd under avsmältningen.

Årets vinter har varit ovanligt snörik, med rekord i snödjup på flera håll. Det indikerar en kraftfull vårflod.

Bilden visar Långvinds ström i mitten av mars 2018, med ovanligt mycket snö i markerna och en redan strid ström.

– Vi har helt klart mer snö än normalt i hela skogslandet i ett band från söder om Umeå och ner till Mora. Snömängden kan absolut innebära en större vårflod eftersom det inte finns några regleringsmagasin som fångar upp smältvattnet i den delen av Norrland, säger Peter Calla, hydrolog vid Vattenregleringsföretagen, till Sveriges Radio P 4 (30 mars 2018).

Risken för översvämningar ökar på kusten. Längs fjällkedjan finns många regleringsmagasin, som fångar upp mycket av vårfloden. Längs kusten är det värre, där det inte finns dammar eller andra regleringsmagasin och snömängden varit ovanligt stor.

– Vi får se hur det utvecklar sig, men vi bevakar läget och går ut med varningar så fort som vårfloden drar igång, säger vakthavande hydrolog Elinor Andersson till Sveriges Radio P 4.

Text och foto:
Jörgen Bengtson