Sverige på väg
få ”havsplaner”

På land reglerar massor av planer – områdesplaner, stadsplaner, översiktsplaner med flera – hur vi använder mark. Nu ska Sverige också få havsplaner.

Nu pågår samråd om Sveriges första statliga havsplaner. Den 20 mars presenterade staten detta på ett möte i Linköping.

En av de tre havsplanerna handlar om Östersjön. Kockarna är många i denna soppa: sjöfart, fiske, turism, natur, vindkraft och försvar. Därför behöver stat och kommun en planering även av haven. Målet är en hållbar användning av haven, nu och i framtiden.

Statliga Havs- och Vattenmyndigheten (HAV), länsstyrelserna och Boverket presenterade i tisdags förslaget till havsplan för Östersjön samt en kommande vägledning för kommunal kust- och havsplanering.

– Det är första gången som Sverige har en havsplan under samråd vilket skiljer oss från omgivande länder som har kommit längre när det gäller havsplanering. Vi har mycket att lära av våra grannländer, säger Lina Gregersdotter, samordnare för arbetet med havsplanen på Länsstyrelsen Östergötland, enligt webbplatsen Skärgårdsbryggan.se.

Kustkommuner från Skåne upp till Stockholm var inbjudna till det första mötet om förslaget till havsplan för Östersjön. Resterande Östersjökustkommuner kommer med i kommande etapper. Totalt har Sverige 84 kustkommuner, som spelar en central roll i detta arbete.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har tidigare skrivit om planerna på havsplaner: Stadsplan även för hav (11 december 2016), Hav i HAV-fokus på Almedalen (3 juli 2016) och Bättre havsförvaltning (28 mars 2014).

Jörgen Bengtson
Foto: Pixabay

Nyheten uppdaterad 29 mars 2018