”Stadsplaner”
även för hav

På land har vi massor av fysiska myndighetsplaner: detaljplaner, stadsplaner, översiktsplaner. Nu ska även haven få fysiska planer. Häromveckan presenterade Hav- och vattenmyndigheten (HaV) de första skisserna på vad som ska bli Sveriges framtida havsplaner.

– Havsplanerna blir både bättre och mer förankrade om berörda som framförallt kommuner, myndigheter, intresse- och branschorganisationer är med i processen. Därför bjuder vi nu in till dialog med berörda, säger Jakob Granit, generaldirektör på HaV, i ett pressmeddelande.

Regeringen har gett HaV i uppdrag att ta fram förslag på havsplaner. Dessa ska visa hur havet ska användas effektivt och hållbart, i dag och i framtiden. HaV ska göra tre havsplaner: en för Bottniska viken, en för Östersjön i övrigt och en för Västerhavet. Bilden visar havet utanför Långvindsbruk.

En havsplan är en strategisk plan, med stora drag och få detaljer. Sveriges havsplaner ska visa statens samlade syn på användning av havet. Havsplanerna ska förena näringspolitiska mål, sociala mål och miljömålen. En utgångspunkt i havsplaneringen är att hållbar utveckling behöver väl fungerande ekosystem.

Havsplanerna ska börja en nautisk mil ut från baslinjen, vilket är knappt två kilometer utanför de yttersta skären. Havsplanerna täcker största delen av Sveriges territorialhav och hela den ekonomiska zonen. I större delen av territorialhavet kommer statens havsplaner att överlappa kommunernas översiktsplaner.

Skisserna som HaV nu presenterar är ett underlag för diskussion och inbjudan till alla berörda. Det är möjligt att ge förslag till förbättringar fram till april 2017. Kommunerna kommer att ha sin dialog med länsstyrelserna, som stödjer HaV i havsplaneringen.

– Vi kommer också träffa havsplaneringsmyndigheterna i våra grannländer för att diskutera gränsöverskridande frågor. Våra grannländer har intressen i våra hav, till exempel går deras handelssjöfart här och miljön är gemensam. Det vi gör påverkar dem – och tvärtom, säger Thomas Johansson, chef för havsplanering och maritima frågor på HaV, i ett pressmeddelande.

– Det är många olika intressen som ska samsas i havet – exempelvis sjöfart, fiske, turism, vindkraft och försvar, säger Thomas Johansson.

Text och foto:
Jörgen Bengtson