Flytt på gång för
Sjöräddningssällskapet

Sjöräddningssällskapets hus i Hudiksvall (bilden) står i vägen för Folktandvårdens nya fastighet. Därför kommer den att flyttas åt söder och bli granne med Hudiksvalls segelsällskaps lilla hus i Hudiksvalls småbåtshamn.

Byggnadsnämnden i Hudiksvalls kommun ställde sig i dag positiv till en förflyttning av huset. Dock måste Länsstyrelsen först godkänna ansökan om strandskyddsdispens.

Den nya lokaliseringen ser emellertid ut att bli en temporär bas för Hudiksvalls sjöräddningsstation, som kom till Hudiksvalls småbåtshamn 1997. Den kommer sannolikt att flytta längre ut i Hudiksvallsfjärden, till en ny plats nedanför Köpmanberget. Hudiksvalls kommun ställde sig den 30 augusti 2016 positiv till en flyttning och beslutade samtidigt att föreslå ändring i detaljplanen för området Köpmanberget 2:8, som först ska ut på samråd.

Men i steg ett är det alltså en mindre förflyttning som gäller.

Hälsingekusten har tre sjöräddningsstationer, med följande fakta enligt respektive webbplats.

Hudiksvalls sjöräddningsstation är äldst, grundad 1997, men inte först. Den började som filial till stationen i Stocka, som länge var enda sjöräddningsstation i Hälsingland. Stocka stängde år 2000. RS Hudiksvall, som stationen heter i sjöräddningsvärlden, har cirka 20 frivilliga. I Hudiksvall ligger rs Evert Taube redo vid småbåtshamnen.

Lönnångers sjöräddningsstation, grundad 2001, tog över från Stocka för att erbjuda sjöräddning längs i första hand Nordanstigs kust. RS Lönnånger har cirka 20 frivilliga. I Lönnånger ligger rs Gustaf B Thordén.

Söderhamns sjöräddningsstation, grundat 2005, är en viktig länk mellan sjöräddningsstationerna i Hudiksvall och Gävle. RS Söderhamn har cirka 30 frivilliga och är därmed störst i Hälsingland. I Söderhamn ligger rs Arizona och ett miljöräddningssläp.

Sjöräddningssällskapet, eller som det egentligen heter, Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne (SSRS), är en ideell förening. Den står dock för huvuddelen av all sjöräddning i Sverige. Sjöräddningssällskapet ingår via avtal med Sjöfartsverket i den organiserade sjöräddningen, där Kustbevakningen, Sjöpolisen och andra också ingår.

Sjöräddningssällskapet gör flest utryckningar av alla. Det medverkar i 70 procent av alla sjöräddningsutryckningar i Sverige.

Organisationen har 70 sjöräddningsstationer och drygt 200 räddningsbåtar. Fartygen är redo att vid larm lämna kaj inom 15 minuter. Cirka 2 100 frivilliga är engagerade i verksamheten.

Text och foto:
Jörgen Bengtson