Skärpta fiskekrav
på Hälsingekusten

Fisken minskar på Hälsingekusten och längs Sveriges kuster i stort. För att säkerställa ett hållbart fiske över tid, så inför Länsstyrelsen Gävleborg skärpta regler i syfte att stärka det kustnära fiskbestånd. De nya reglerna begränsar bland annat fiske med nät vissa perioder. Reglerna syftar till att stärka bestånden av flera … Läs mer!