Nyhet i värmen:
klart med isbrytare

En vinternyhet i sommarvärmen är att Sverige – och därmed Hälsingekusten – får nya isbrytare. Sjöfartsverket får beställa två nya isbrytare för totalt 3 440 miljoner kronor. När de två nya isbrytarna är tagna i drift, kan det bli aktuellt med ytterligare en ny isbrytare – om behov finns. Bilden … Läs mer!