Nyhet i värmen:
klart med isbrytare

En vinternyhet i sommarvärmen är att Sverige – och därmed Hälsingekusten – får nya isbrytare.

Sjöfartsverket får beställa två nya isbrytare för totalt 3 440 miljoner kronor. När de två nya isbrytarna är tagna i drift, kan det bli aktuellt med ytterligare en ny isbrytare – om behov finns. Bilden visar Aker Arctics design av nya isbrytare

Den nya generationen isbrytare kan bryta en ränna på 32 meter mot dagens isbrytare som klarar 24 meter. Alla fartyg som är bredare än 24 meter behöver alltså assistans av två isbrytare. Det innebär att det behövs färre nya isbrytarna för att göra jobbet.

Sjöfartsverkets generaldirektör, Katarina Norén, är mycket glad över beskedet från regeringen, som kom i den nationella infrastrukturplanen i juni 2022.

– Ett mycket glädjande besked som säkrar godstransporterna i norra Sverige över lång tid framöver, säger hon på Sjöfartsverkets webbplats.

Hon betonar särskilt isbrytarnas betydelse för norra Sverige:

– Moderna isbrytare är en förutsättning för att de enorma satsningarna på industrin i Norrland ska nå full effekt, säger Katarina Norén.

Sjöfartsverket ser till att alla svenska hamnar kan ha öppet året runt. Sjöfartsverket bryter is till havs och assisterar, dirigerar, leder och bogserar fartyg som har problem att komma fram.

Sjöfartsverket har fem egna isbrytare: Ale, Atle, Frej, Oden och Ymer. Nuvarande isbrytare i Atleklassen byggdes på 1970-talet och har passerat sin tekniska livslängd. 

Sjöfartsverkets arbetsfartyg Baltica och Scandica har också isbrytarförmåga. Vid behov hyrs externa resurser i form av bland annat bogserbåtar in. Till detta kommer samarbete mellan framför allt Sverige och Finland i att hjälpa varandra med isbrytning.

Jörgen Bengtson
Foto/källa: Aker Arctic från Sjöfartsverkets webbplats