Kustbevakningen
stärker Hälsingekusten

Kustbevakningen fick 2014 en dödsdom i Hudiksvall. Men den överlevde och kom tillbaka. Nu expanderar Kustbevakningen över hela landet och räknar med att dubblera bemanningen i Hudik! Kustbevakningen är ett slags polis till havs, som i april 2019 även fick börja agera på landbacken. Kustbevakningen fick genom en ny lag ökade … Läs mer!