Kustbevakningen
stärker Hälsingekusten

Kustbevakningen fick 2014 en dödsdom i Hudiksvall. Men den överlevde och kom tillbaka. Nu expanderar Kustbevakningen över hela landet och räknar med att dubblera bemanningen i Hudik!

Kustbevakningen är ett slags polis till havs, som i april 2019 även fick börja agera på landbacken. Kustbevakningen fick genom en ny lag ökade befogenheter. Kustbevakningens ökade roll har fått staten att satsa mer pengar på denna ”havspolis”.

I dag har Kustbevakningen fem anställda i Hudik och tjugo i Gävle. Med nyanställning hoppas stationschef Tony Holmberg att anställa fem i Gävle och lika många i Hudik, vilket innebär en fördubbling.

Vi är vana att se Kustbevakningen som en båtpatrullerande enhet. Men på vintern patrullerar kustbevakarna även Hälsingekusten på snöskoter.

De gör bland annat nykterhetskontroller av snöskoterförare på kusten, kontrollerar att fritidsfiskare följer regler och är redo för olika typer av räddningsuppdrag.

Ett relativt nytt inslag i Kustbevakningens verksamhet är EU-uppdrag för Frontex, som kontrollerar EU:s yttre gränser, vilket kräver stora resurser.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har skrivit flera artiklar om Kustbevakningen: Kustbevakningen även polis på land (23 februari 2019), Kustbevakningen räddad (22 augusti 2014), Kustbevakningen stänger i Hudik (5 juni 2014) och Lämnar Kustbevakningen Hudik? (21 februari 2014).

Jörgen Bengtson